Sijoittajien epävarmuus lisääntyi – rahastoista lunastettiin helmikuussa 849 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin helmikuussa yhteensä 849 miljoonaa euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli helmikuun lopussa 149 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta 2020 lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Uusia pääomia sijoitettiin vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 38 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoista lunastettiin yhteensä 75 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin 583 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoista 230 miljoonaa euroa pääomia.

milj. EURNettomerkinnät helmikuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 28.2.2022
Osakerahastot1-16057 976
Yhdistelmärahastot-754931 491
Pitkän koron rahastot-583-67130 647
Lyhyen koron rahastot-230-39618 145
Vaihtoehtoiset rahastot389010 437
YHTEENSÄ-849-1 088148 697

Helmikuun lopussa Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sodan alkamisen seurauksena Euroopan Unioni ja Yhdysvallat asettivat ankaria talouspakotteita venäläisille pankeille, yrityksille ja yksityishenkilöille sekä rajoituksia teknologiatuotteiden viennille Venäjälle. Venäjän keskuspankin ulkomailla olevaa varallisuutta jäädytettiin ja käytännössä maa osittain eristettiin kansainvälisestä maksuliikenteestä. Venäjällä toimivien länsimaisten yritysten toiminta vaikeutui ja yritykset alkoivat vetäytyä Venäjän markkinoilta. Osakemarkkinat laskivat nopeasti koko Euroopassa, etenkin Suomessa.

Suomen kahdenvälinen kauppa Venäjän kanssa on vuosien varrella vähentynyt, mutta on edelleen suhteellisesti suurempaa kuin euroalueen maiden kauppa Venäjän kanssa keskimäärin. Sijoittajat myivät sijoituksia suhteessa enemmän Helsingin pörssistä kuin muualla euroalueella.

Venäjän hyökkäys nosti selvästi öljyn ja maakaasun markkinahintaa, ja kuluttajahintainflaation odotetaankin kiihtyvän euroalueella edelleen. Inflaation kiihtyminen rasittaa myös Yhdysvaltojen talouskasvua. Yhdysvaltain keskuspankilta odotetaan mahdollisesti useita ohjauskoron nostoja kuluvana vuonna.

Helmikuun aikana korot nousivat monissa maissa, mutta Venäjälle asetettujen talouspakotteiden jälkeen euroalueen korot kääntyivät laskuun kuun lopulla. Valtionlainat toimivat myös sijoitusten turvasatamana. Suomen ja Saksan 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korkoero kasvoi hieman, mikä kielii Suomen kohonneesta maariskistä. Vastaavasti yrityslainojen riskimarginaalit leventyivät.

”Sijoitusten laaja-alaisen hajauttamisen hyödyt realisoituivat helmikuussa. Globaalisti sijoittava osakerahastoluokka laski helmikuussa yhteensä vain kolme prosenttia. Useat korkorahastot ja vaihtoehtoiset rahastot vähensivät sijoitusriskiä vielä paremmin. Suomen ja Saksan joukkovelkakirjalainojen korkoeron kasvu on huolestuttava ilmiö: Suomeen hinnoitellaan nyt erillistä maariskiä. Päättäjien on pyrittävä varmistamaan eri tavoin, että investoinnit Suomeen jatkuvat ja että Suomi nähdään edelleen turvallisena ja houkuttelevana sijoituskohteena”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa uusia varoja sijoitettiin globaalisti, Tyynenmeren alueelle, Pohjoismaihin ja Japaniin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 263 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin kehittyville markkinoille, Pohjois-Amerikkaan, Suomeen, toimialoille ja Eurooppaan sijoittavista rahastoista yhteensä 262 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,21). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät helmikuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 28.2.2022Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi-30-296 6283 %
Pohjoismaat991318 0334 %
Eurooppa-18-1616 37310 %
Pohjois-Amerikka-90-2207 47718 %
Japani1756648-2 %
Tyynenmeren alue21881 032-2 %
Kehittyvät markkinat-72-1215 470-3 %
Maailma12718120 76610 %
Toimialarahastot-52-861 54910 %
YHTEENSÄ1-16057 976 

Pitkän koron rahastoissa varoja sijoitettiin vain globaalisti valtioriskiin ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 40 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kaikista muista rahastoluokista, yhteensä 623 miljoonaa euroa.Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot 1,9 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,05).

milj. EURNettomerkinnät helmikuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 28.2.2022Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR-9-175 766-2,9 %
Luokitellut yrityslainat EUR-306-3639 225-3,6 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR-165-1753 408-1,7 %
Valtioriski maailma14171761,9 %
Luokitellut yrityslainat maailma-133-1467 257-0,9 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-10-141 636-1,3 %
Kehittyvät markkinat26273 180-1,9 %
YHTEENSÄ-583-67130 647 

Lähde: Finanssiala ry

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *