Elite Alfred Bergin uusiutuvan energian rahasto sijoittaa 69 megawatin aurinkoenergiahankkeeseen Espanjassa

Elite Alfred Bergin uusiutuvan energian rahasto sijoittaa 69 megawatin aurinkoenergiahankkeeseen Espanjassa

Elite Alfred Bergin uusiutuvan energian rahasto Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II sijoittaa 69 megawatin aurinkoenergiahankkeeseen Espanjassa. Hanke koostuu useasta Alicanten ja Murcian alueille Kaakkois-Espanjassa rakennettavasta aurinkoenergiapuistosta. Aurinkovoimaloiden yhteenlaskettu nimelliskapasiteetti tulee olemaan 69 megawattia ja vuotuinen sähköntuotanto yli 100 gigawattituntia. Voimaloiden vuotuinen sähköntuotanto vastaa noin 20 000 henkilön vuotuista sähkönkulutusta Espanjassa, ja sillä saavutetaan noin 30 000 hiilidioksiditonnia vastaavat vuotuiset päästövähennykset.

Ensimmäisten voimaloiden rakennustöiden on tarkoitus käynnistyä maaliskuun aikana, ja niiden odotetaan valmistuvan ja alkavan tuottamaan sähköä vuoden loppuun mennessä. Projekti edistää hyvin energiamarkkinan tavoitetta siirtyä kohti fossiilivapaata tuotantoa, ja investoinnin ajoitus on hyvä ottaen huomioon viime aikoina koetut korkeat hinnat.

Hankkeen on kehittänyt espanjalainen Exiom Solution S.A., jonka liiketoimintaan kuuluvat aurinkoenergian hankekehitys ja -urakointi sekä paneelituotanto. Rahasto sijoittaa hankkeeseen yhteistyössä pitkäaikaisen uusiutuvan energian yhteistyökumppanimme Recap Energy AB:n (publ) kanssa. Rahasto hyötyy Recapin paikallisen organisaation hankkeeseen tuomasta vahvasta teknisestä osaamisesta. EAB:n ja Recapin juridisena neuvonantajana toimi Montero Aramburu.

Kari Kautinen, Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II -rahaston senioripartner:
”Tämä on merkittävä askel tavoitteessamme kehittää arvoa luova uusiutuvan energian portfolio Espanjassa, jossa on tällä hetkellä Euroopan mielenkiintoisimmat mahdollisuudet. Uskon, että jo tämän portfoliokokonaisuuden arvo on enemmän kuin rahaston yksittäisten projektien arvo. Näen tässä sijoituksessa hyvin mielenkiintoisen arvonluontipotentiaalin lähivuosien aikana yhdessä vahvojen paikallisten kumppaniemme kanssa.”

Marco Berggren, toimitusjohtaja, Recap Energy AB (publ):
“Olemme erittäin tyytyväisiä, että sijoitus on toteutunut ja että Recap on saanut tarjota hankkeen osapuolille tarvittavan tuen ja luottamuksen prosessin aikana. Recapille tämä on jälleen tärkeä edistysaskel pienemmän mittakaavan aurinkovoiman hankekehityksessä Espanjassa, jossa on nyt entistä suurempaa potentiaalia Euroopan energiakriisin vuoksi.”

Omar Gonzales, toimitusjohtaja, Exiom Solution S.A.:
“Olemme erittäin tyytyväisiä tähän sopimukseen, joka muodostaa tärkeän strategisen yhteistyön arvostetun eurooppalaisen sijoittajaryhmän kanssa. Tämä on lisäaskel Exiom Groupin strategiassa kehittäjänä, mikä vahvistaa asemaamme yhtenä Iberian niemimaan markkinajohtajista. Odotamme lisäksi projektin vahvistavan tuotemerkkiemme Exiom Solution ja Adiwatt asemaa.”

Tietoa Elite Alfred Berg Renewable Energy Infrastructure Fund II -rahastosta

Elite Alfred Berg Renewable Infrastructure Fund II Ky -rahasto on uusiutuvan energian sijoituksiin keskittyvä infrastruktuurirahasto. Rahaston sijoitusstrategiaan kuuluvat aurinko- ja tuulivoimakohteet sekä uusiutuvan energian tuotantoa tukevat teknologiat. Rahasto käynnistyi keväällä 2021, ja se on tähän mennessä sijoittanut kahteen aurinkovoimahankkeeseen Espanjassa.

Rahasto keskittyy uusiutuvan energian markkinoilla pääasiassa pieniin tai keskikokoisiin hankkeisiin, joihin liittyy merkittävää kehittämispotentiaalia ja -toimenpiteitä. Näemme, että erityisesti pienemmät ja haastavat rakennus- tai kehitysprojektit tarjoavat edellytykset perinteistä infrasijoittamista korkeamman tuoton saavuttamiseen vahvaa riskikontrollia unohtamatta. Sijoituskohteita yhdistämällä rakennamme suurempia kokonaisuuksia, joihin suurilla kansainvälisillä infrastruktuurisijoittajilla on voimakasta kiinnostusta. Rahaston sijoitustoiminnassa tavoitellaankin perinteisen tasaisen kassavirtatuoton lisäksi merkittäviä kehitystuottoja. Rahasto on auki uusille sijoittajille syksyyn 2022 asti, ja rahaston tavoitekoko on noin 150 miljoonaa euroa.

Lähde: News Cision

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *