Bosch investoi miljardeja ilmastoneutraaleihin teknologioihin

Bosch investoi lähivuosina vetyyn ja sähköistymiseen. Yritys panostaa myös jopa 20 prosentin vuosivauhdilla kasvavaan lämpöpumppumarkkinaan. Toimintaympäristön haasteista huolimatta konserni kasvatti myyntiään 10 prosentilla vuonna 2021.

Vuonna 2021 Boschin myynti ja tulos kasvoivat merkittävästi pandemiasta, sirupulasta ja raaka-aineiden kustannusten noususta huolimatta. Globaalin teknologia- ja palvelutarjoajan liikevaihto kasvoi yli 10 prosentilla 78,7 miljardiin euroon ja liikevoitto kasvoi yli puolella 3,2 miljardiin euroon. Liikevoittomarginaali parani 4 prosenttia. Myynti kasvoi yrityksen kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Boschin suurin liiketoiminta-alue, Mobility Solutions, kasvatti liikevaihtoaan 7,6 prosentilla 45,3 miljardiin euroon (valuuttakurssit huomioiden 7,9 prosenttia). Viime vuonna globaalin sirupulan vuoksi tappiota tehnyt Mobility Solutions ylsi nyt positiiviseen tulokseen 0,7 prosentin liikevoittomarginaalilla.

Konserni käytti noin 6,1 miljardia euroa (2020: 5,9 miljardia euroa) tutkimukseen ja tuotekehitykseen keskittyen erityisesti sähköiseen liikkumiseen ja kuljettajaa avustaviin järjestelmiin sekä lämmitysjärjestelmiin ja sähköistymiseen. Pääomakustannukset nousivat hieman 3,9 miljardiin euroon (2020: 3,3 miljardia euroa). Omavaraisuusaste parani 1,3 prosenttiyksikköä 45,3 prosenttiin.

“Vuoden 2021 menestys antaa uskonvahvistusta nyt, kun kamppailemme kuluvan vuoden haastavassa toimintaympäristössä, joka on täynnä epävarmuustekijöitä kuten Ukrainan sota”, sanoo Robert Bosch GmbH:n hallituksen puheenjohtaja Stefan Hartung.

Hartung uskoo, että lyhyellä aikavälillä sota hidastaa edistystä hiilipäästöjen vähentämiseksi, mutta pitkällä tähtäimellä se kiihdyttää teknologian murrosta Euroopassa. Hänen näkemyksensä mukaan sota lisää päättäjiin ja yhteiskuntaan kohdistuvaa painetta viedä uusien energianlähteiden kehitystyötä eteenpäin ja vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Miljardeja vetyyn ja sähköistymiseen

Hartungin mukaan sähköistyminen on nopein tie ilmastoneutraaliuteen edellyttäen, että se pohjautuu vihreään sähköön. Kaikkiaan Bosch investoi noin 3 miljardia euroa seuraavan kolmen vuoden aikana ilmastoneutraaleihin teknologioihin eli sähköistymiseen ja vetyyn.

Bosch vie sähköistä liikkumista määrätietoisesti eteenpäin ja vuonna 2021 konsernin tilaukset sähköiseen liikenteeseen liittyen ylittivät ensimmäistä kertaa 10 miljardin euron rajapyykin.

”Sähköön perustuvat ratkaisut ovat nyt ensisijaisia, mutta vetypohjaiset ratkaisut tarvitsevat myös lisää vauhtia. Teollisuuspolitiikan pitäisi keskittyä siihen, että kaikki talouden sektorit viritettäisiin valmiiksi vetyaikakautta varten,” Hartung jatkaa.

Vetyelektrolyysi: 14 miljardin euron markkinat

Uutena aluevaltauksena Bosch astuu vedyn elektrolyysissä tarvittavien komponenttien markkinoille. Yritys suunnittelee investoivansa lähes 500 miljoonaa euroa tähän uuteen alueeseen vuosikymmenen loppuun mennessä.

”Meillä on vahva pohja, jonka päälle voimme kehittää vetyteknologioita ja edistää vedyn tuotantoa Euroopassa”, Hartung sanoi.

Bosch tarjoaa vedyn elektrolyysijärjestelmään sen sydämen, kennopinon (stack). Se on älykäs moduli, jossa yhdistyvät tehoelektroniikka, sensorit ja hallintayksikkö. Kennopinojen tuotanto alkaa jo vuonna 2025.

300 miljoonaa euroa lämpöpumppuihin

Lämpöpumppujen markkina kasvaa lähivuosina 15–20 prosenttia vuosittain. Bosch investoi lämpöpumppuliiketoimintaan 300 miljoonaa euroa lisää vuoteen 2025 mennessä. Boschin tavoitteena on kasvaa kaksi kertaa markkinoita nopeammin.

”Yli kolmasosa hiilipäästöistä on peräisin kiinteistöistä, eli myös ihmisten kodeissa täytyy tapahtua ilmastotekoja. Siirtymä vaihtoehtoisiin lämmitystapoihin alkaa monesti lämpöpumpusta, joka käy ideaalitilanteessa vihreällä sähköllä”, sanoo Robert Bosch GmbH:n hallituksen varapuheenjohtaja Christian Fischer.

Uusien lämmitystapojen trendi alkaa heijastua uusia kiinteistöjä koskevaan lainsäädäntöön eri puolilla maailmaa: esimerkiksi Saksassa uusien kiinteistöjen lämmitysjärjestelmistä 65 prosentin on pohjauduttava vihreisiin energianlähteisiin vuoteen 2024 mennessä.

Bosch haluaa tehdä osansa uusien kiinteistöjen lisäksi myös olemassa olevissa kiinteistöissä. Verkottamalla ja integroimalla kiinteistöjärjestelmiä Bosch lähestyy tavoitettaan kasvattaa palveluiden osuutta tulovirrastaan. Kiinteistöjärjestelmien liiketoiminnassa palvelut tuovat jo lähes puolet myynnistä.

”Strategiset tavoitteemme, eli ilmastotoimien muovaaminen teknologian avulla ja palveluliiketoimintamme kasvattaminen, täydentävät toisiaan”, Fischer toteaa.

Liikkumista uusilla energialähteillä

Bosch odottaa EU:n Green Dealin tarjoavan ratkaisevan sysäyksen tieliikenteen sähköistymiselle.

”Kaikki autovalmistajat haluavat varmistaa itselleen suurimman mahdollisimman siivun kasvavasta markkinasta”, sanoo Markus Heyn, Robert Bosch GmbH:n hallituksen jäsen ja Mobility Solutions -liiketoiminta-alueen johtaja.

Yritys näkee itsensä sähköisten voimansiirtojärjestelmien ykköstoimittajana tulevaisuudessa. Teknisenä avainkysymyksenä on varmistaa, miten kyetään pitämään voimansiirto, akku mukaan lukien, oikeassa lämpötilassa ja huolehtimaan samalla ilmanvaihdosta ja ajomukavuudesta. Bosch on kehittänyt tähän esi-integroidun ratkaisun: joustavan lämpötilayksikön (FTU, flexible thermal unit). Älykäs lämpötilanhallinta voi myös pitkittää sähköauton ajokantamaa 25 prosentilla.

Polttokennoihin perustuvaa sähköistä liikennettä varten Bosch käynnistää kuorma-autoille tarkoitettujen polttokennojen voimansiirtojen tuotannon. Tavoitteena on valmistaa gigawatin kokoluokan kennopinoja 2025 mennessä.

”Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä ei pitäisi kustannusmielessä olla väliä, ajaako polttokenno- vai dieselkuorma-autoa”, Heyn sanoo.

Yhteiskunnallinen vastuu korostuu teknologian murroksessa

Bosch tukee Euroopan unionin Green Dealia ja näkee kantavansa erityistä vastuuta liittyen kestävään kehitykseen.

”Boschin yritysvastuu kattaa taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen näkökulman eikä näitä ole helppoa pitää keskenään tasapainossa. Mutta vastuullisuus ei ole enää toisarvoinen kysymys vaan sen täytyy olla osa jokaisen yrityksen ydinliiketoimintaa”, korostaa Robert Bosch GmbH:n johtoryhmän jäsen, vastuullisuudesta ja henkilöstöasioista vastaava johtaja Filiz Albrecht.

Bosch kantaa vastuuta työntekijöistään siirtämällä heitä uusiin tehtäviin ja uusille liiketoiminta-alueille. Bosch kehittää ilmastoneutraaleja teknologioita ensisijaisesti toimipaikoissa, jotka aiemmin valmistivat polttomoottorijärjestelmiä. Uudelleenkoulutusohjelman ja sisäisen rekrytointijärjestelmän kautta jopa 1400 voimansiirron parissa työskennellyttä työntekijää on siirtynyt uusiin tehtäviin uusilla alueilla, kuten ohjelmistokehityksessä ja sähköisessä liikkumisessa.

”Vuoden loppuun mennessä sekä liikkuvien että kiinteiden polttokennojen parissa työskentelee noin 2300 työntekijää, joista suurin osa on rekrytoitu sisäisesti”, Albrecht sanoo.

Yrityksen hiilineutraaliuskehitys on ollut jopa odotettua nopeampaa. Bosch on ollut hiilineutraali 400 toimipaikassaan ympäri maailmaa jo vuodesta 2020. Vuosikymmenen loppuun asetetuista energiansäästötavoitteista Bosch on saavuttanut kolmanneksen jo nyt.

Vuoden 2022 näköalassa epävarmuutta

Bosch-konsernin myynti kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 5,2 prosenttia. Robert Bosch GmbH:n talousjohtaja Markus Forschnerin mukaan Bosch ei kuitenkaan tule saavuttamaan viime vuoden liikevoittomarginaalia, mikä alun perin oli tavoitteena:

”Vuosi 2022 käynnistyi vahvasti. Tällä hetkellä odotamme ylittävämme vuosikertomuksessa esitetyn 6 prosentin myynnin kasvun, mutta vallitsevien epävarmuustekijöiden vuoksi on kuitenkin vaikeaa antaa koko vuodelle tarkempaa arviota.”

Tulosta rasittavat merkittävästi ennen kaikkea energian, raaka-aineiden ja logistiikan kustannusten nousu. Erityisesti Mobility Solutions -liiketoiminta-alueen kustannuspaine on tällä hetkellä erittäin kova: tiettyjen raaka-aineiden kustannukset ovat vuodesta 2020 kaksinkertaistuneet.

”Meidän täytyy varustautua siihen, että hintataso on jatkossakin korkea ja markkinat ovat ailahtelevat”, Forschner sanoi.

Bosch on jo merkittävästi arvioinut uudelleen maailmantalouden ennustettaan. Vielä vuoden alussa kasvuodotukset olivat 4 prosentin tuntumassa, mutta nyt arviota on viilattu alaspäin noin 3,5 prosenttiin. Autoteollisuuden osalta aiemmat arviot noin 88 miljoonan ajoneuvon valmistuksesta ja noin 9 prosentin kasvun osalta kuluvana vuonna tuskin tulevat toteutumaan. Syyt tähän ovat globaali sirupula ja koronaviruspandemian aiheuttamat haittavaikutukset Kiinassa.

Lähteet: Bosch / STT

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *