Valtiokonttorin kustannustuki-hanke toteutettiin poikkeustilanteessa poikkeuksellisin toimintatavoin – Hankkeen loppuraportti on julkaistu

Yhteinen tavoite, tiivis yhteistyö ja avoin vuorovaikutus mahdollistivat kustannustukien nopean ja laadukkaan toteutuksen

Keväällä 2020 puhjennut maailmanlaajuinen koronapandemia sai aikaan poikkeustilanteen, joka koetteli suomalaista yhteiskuntaa ja taloutta ennennäkemättömällä tavalla. Tässä pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa ja talouden taantumisen lieventämiseksi työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori toteuttivat nopeassa aikataulussa uudenlaisen korvausmallin, jolla kriisistä kärsineitä yrityksiä autettiin nopeasti, asiakaslähtöisesti ja yli hallinnonalarajojen. 

Poikkeuksellinen tehtävä ja kiire pakottivat kehittämään uudenlaisen ketterän tavan käynnistää lakisääteistä palvelua yhteiskuntaan. Uudenlaiset tekemisen tavat näkyivät koko hankkeen ajan kaikessa hankkeeseen liittyvässä toiminnassa lainsäädännöstä palvelumuotoiluun, asiakaspalveluun ja viestintään. Näin hankkeessa synnytettiin useita toisin toimimisen tapoja, jotka voivat toimia oppina koko valtionhallinnolle.  

Hankkeesta on nyt julkaistu loppuraportti Yritysten tukena, yhteiskunnan hyväksi: Kuinka kustannustuet auttoivat yrityksiä selviämään koronapandemiasta 2020-2022. Se luo katsauksen siihen, millä tavalla Valtiokonttori on yhteistyössä ministeriöiden sekä muiden sidosryhmien kanssa onnistunut toteuttamaan palkitun kustannustuki-hankkeen, jonka aikana 11 eri tukikierroksella 29 000 yritystä on tuettu yhteensä 1,1 miljardilla eurolla.  

Hankkeen keskiössä oli asiakas 

Kustannustuki-hanke syntyi luottamalla olevassa oleviin järjestelmiin, automaation sekä ketterään johtamis- ja toimintakulttuuriin. Tukien toimeenpanoa toteutettiin siten, että digitaalisuus ja asiakaslähtöisyys olivat keskiössä kaikessa tekemisessä.  

Edellytys asiakaslähtöisyydelle ja digitaalisuudelle oli tiivis lainsäädäntöyhteistyö Valtiokonttorin ja työ- ja elinkeinoministeriön välillä. Lainsäädäntöä, palveluprosesseja ja järjestelmiä kehitettiin rinnakkain ja lomittain, minkä ansiosta pykälät muuttuivat toimivaksi, asiakaslähtöiseksi ja tehokkaaksi digitaaliseksi palveluksi. Tavoitteena lainsäädäntöyhteistyössä oli yritysten tukeminen, ja sujuva palvelu tuli mahdolliseksi yhteistyön kautta. Valtiokonttorin aito osallistuminen lainvalmisteluun oli yhteiskunnallisesti tärkeää, sillä se tuki hankkeen laadukasta ja kustannustehokasta toimeenpanoa. 

Hankkeessa myös kokeiltiin rohkeasti ketterää yhteiskehittämistä, joka on uutta valtionhallinnon perinteisessä toiminnassa. Ketterät toimintatavat olivat edellytys tehokkaan sähköisen asiointipalvelun, tukien maksatuksen sekä erinomaisen asiakas- ja työntekijäkokemuksen toteuttamiseksi. Toimeenpanon aikana syntyi useita toisin toimimisen tapoja, jotka ovat muodostuneet jatkuvasi toiminnaksi ja osin jo inspiroineet muita valtionhallinnon toimijoita toiminnan kehittämisessä.  

Loppuraportti jakaa opit hankkeen varrelta 

Kustannustuki-hankkeen loppuraportti  Yritysten tukena, yhteiskunnan hyväksi: Kuinka kustannustuet auttoivat yrityksiä selviämään koronapandemiasta 2020-2022 on julkaistu verkossa osoitteessa valtiokonttori.fi/koronatukiraportti

Lähde ja kuva: Valtiokonttori

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *