Pääekonomistin kommentti: Kotitalouksien luottamus ehkä liiankin pessimistinen – valoa tunnelin päässä jo näkyvissä

Kotitalouksien taloustunnelmat olivat edelleen vaisuja helmikuussa. Luottamuksessa ei nähty elpymistä, vaan jopa lievää heikkenemistä. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mielestä kotitalouksien arvio taloudesta on ehkä jopa liian pessimistinen.

Helmikuussa 19 prosenttia vastaajista arvioi, että Suomen taloustilanne tulee paranemaan seuraavan vuoden aikana. Heikkenemistä odotti 40 prosenttia vastaajista.

”Kotitalouksien arvio Suomen makrotalouden kehityksestä on ehkä liiankin pessimistinen. Itse pitäisin varsin todennäköisenä, että suhdannekehitys kääntyy jo selvästi nykyistä paremmaksi vuoden kuluessa”, arvioi Appelqvist.

Myös oman talouden nykytila koettiin edelleen varsin kehnoksi. Sen sijaan odotukset oman taloustilanteen kehittymisestä jatkossa ovat piristyneet alkuvuodesta huomattavasti ja ylittävät jopa tavanomaisen tason.

”Selkeästi myönteisintä muuten heikoissa luottamuslukemissa on se, että kotitalouksien odotukset oman talouden kehityksestä ovat valoisia. Todennäköisesti ihmisiä piristää ainakin näköala korkeana riehuneen inflaation laantumisesta ja lähestyvä korkotason lasku. Pidemmän päälle voidaan siten ennakoida myös yksityisen kulutuksen kehitykseen kaivattua piristymistä”, sanoo Appelqvist. 

Sen sijaan työssä käyvien vastaajien arvio omalle kohdalle kohdistuvasta työttömyysriskistä oli edelleen kohtalaisen korkea. Koronanpandemian alkuvaihetta lukuun ottamatta yhtä korkeita lukemia ei ole mitattu vuosiin. ”Kotitalouden ovat oikeassa siinä, että tilanne on työmarkkinoilla heikentynyt. Toisaalta liiallista synkkyyttä on näiltäkin osin syytä välttää, eikä virallisista työllisyystilastoista löydy toistaiseksi merkkejä kuin melko lievästä taantumasta. Juuri nyt kotitaloudet ovat aika epäileväisiä, mikä latistaa myös kulutuksen näkymiä erityisesti kalliimpien ostosten suhteen. Epävarmuus suhdannekehityksestä ruokkiin kotitalouksien varovaisuutta, mutta valoa alkaa silti olla pikkuhiljaa näkyvissä tunnelin päässä. Uskon, että palkkojen ostovoiman elpyminen tulee selvästi piristämään tunnelmia vuoden edetessä”, arvioi Appelqvist.

Oman talouden hallinta on tärkeä osa jokaisen arkipäivää. Taloudellinen hyvinvointi vaikuttaa suoraan elämänlaatuun, ja siksi on olennaista ymmärtää, miten oma talous saadaan pysymään tasapainossa. Tässä artikkelissa käsittelemme kattavasti oman talouden nykytilan hallintaa, antaen vinkkejä ja neuvoja taloudellisen vakauden saavuttamiseksi.

Talousarvion laatiminen

Talousarvion laatiminen on ensimmäinen askel kohti taloudellista tasapainoa. Se auttaa ymmärtämään, minne rahat todella menevät ja miten tuloja voidaan paremmin hallita. Tulojen ja menojen seuranta on tässä prosessissa avainasemassa. On tärkeää kirjata ylös kaikki tulot, kuten palkka ja mahdolliset sivutulot, sekä kaikki menot, mukanaan vuokra, ruokaostokset, ja muut jokapäiväiset kulut. Tämä antaa selkeän kuvan taloudellisesta tilanteesta ja mahdollistaa realistisen budjetin laatimisen.

Säästäminen ja sijoittaminen

Säästäminen on keskeinen osa taloudellista suunnittelua. Se luo puskurin yllättäviä menoja varten ja auttaa saavuttamaan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Säästösuunnitelman laatiminen ja säännöllinen säästäminen, vaikka pienissäkin määrin, kerryttää varallisuutta ajan kuluessa. Sijoittaminen on myös tärkeä osa varallisuuden kasvattamista. Tärkeää on valita sijoituskohteet huolella, ottaen huomioon riskitason ja sijoituksen aikajänteen.

Velkojen hallinta

Velkojen hallinta on oleellinen osa taloudellista hyvinvointia. Korkeakorkoisista veloista eroon pääseminen tulisi asettaa etusijalle. Lainojen yhdistäminen ja korkeakorkoisten velkojen nopea maksaminen vähentää korkomenoja ja helpottaa taloudellisen tasapainon saavuttamista. On tärkeää välttää uuden velan ottamista, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.

Kulutustottumukset

Oman talouden hallinnassa kulutustottumusten tarkastelu on välttämätöntä. Pienillä muutoksilla arjen menoissa, kuten kahvin ostamisen vähentämisellä tai julkisen liikenteen käyttämisellä, voi olla suuri vaikutus vuositasolla. Kulutuksen vähentäminen ei tarkoita elämänlaadun heikentämistä, vaan fiksujen ja taloudellisesti kestävien valintojen tekemistä.

Taloudelliset tavoitteet

Aseta realistisia taloudellisia tavoitteita. Olipa kyseessä sitten oman asunnon ostaminen, eläkesäästöt tai lapsen koulutusrahasto, selkeät tavoitteet auttavat suuntaamaan rahankäyttöä. Tärkeää on pitää tavoitteet saavutettavina ja aikatauluttaa ne järkevästi. Tavoitteiden seuranta ja niiden päivittäminen säännöllisesti pitää motivaation yllä ja auttaa keskittymään oleelliseen.

Varautuminen tulevaisuuteen

Tulevaisuuden varalle varautuminen on tärkeää. Tämä tarkoittaa riittävän hätävararahaston kokoamista, vakuutusten hankkimista ja eläkesäästöjen aloittamista ajoissa. Nämä toimenpiteet takaavat mielenrauhan ja varmistavat, että olet valmistautunut odottamattomiin tilanteisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Digitaaliset työkalut talouden hallinnassa

Nykyään on olemassa lukuisia digitaalisia työkaluja, jotka helpottavat talouden hallintaa. Mobiilisovellukset budjetoinnin seurantaan, sijoitusten hallintaan ja laskujen maksuun ovat tehokkaita apuvälineitä. Hyödyntämällä näitä työkaluja, voit tehostaa talouden hallintaa ja saada reaaliaikaista tietoa taloudellisesta tilanteestasi.

Yhteenveto

Oman talouden nykytilan ymmärtäminen ja hallinta ovat avainasemassa taloudellisen vakauden saavuttamisessa. Talousarvion laatiminen, säästäminen, velkojen hallinta, kulutustottumusten tarkastelu, taloudellisten tavoitteiden asettaminen, tulevaisuuteen varautuminen sekä digitaalisten työkalujen hyödyntäminen ovat keskeisiä osa-alueita tässä prosessissa. Kun näitä periaatteita noudatetaan, voit luoda vakaan taloudellisen pohjan ja nauttia elämästäsi enemmän.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *