OP:n suuryritystutkimus: Suomalaiset suuryritykset tähtäävät pandemian myllertämien markkinoiden huipulle – nopeaa kasvua haetaan aineettomilla investoinneilla

Suuryritysten investointihalut ovat kääntyneet selvään nousuun, selviää OP:n vuosittaisesta suuryritystutkimuksesta. Yritysten usko markkinan kasvuun ja omaan menestykseen on vahva.

Suomalaiset suuryritykset uskovat menestykseensä koronapandemian varjostamassa ajassa. Yritysjohtajat ennakoivat pääliiketoimintansa kysynnän kasvavan kansainvälisillä markkinoilla keskimäärin yli viisi prosenttia ja kotimaan markkinoilla liki kolme prosenttia. Miltei 70 prosenttia vastaajayrityksistä uskoo menestyksen keskittymisen ja markkinajaon kiihtyvän. Selkeä enemmistö yrityksistä koki markkinan keskittymisen itselleen mahdollisuutena.

Nopeaa kasvua haetaan nyt aineettomilla investoinneilla eli rohkeilla panostuksilla tuote- ja palvelukehitykseen, digitalisointiin ja myyntitoimintaan: lähes puolet vastaajayrityksistä kertoi hakevansa aineettomilla investoinneilla yksinomaan kasvua. Suuryritykset kertovat panostavansa erityisesti digitalisaatioon, johon liittyvien investointien odotetaan kasvavan yli kymmenen prosenttia.

Myös aineellisten investointien kasvunäkymät ovat viime vuotta myönteisempiä. Suhteellisesti eniten panostetaan IT- ja tietoturvajärjestelmiin, joiden investointeihin luvataan kahdeksan prosentin kasvua. Lisäksi vastaajayritykset aikovat kasvattaa tuotantokapasiteettiin tai tuotantotiloihin kohdistuvia investointeja keskimäärin kuusi prosenttia, kun vielä edellisvuonna vastaaviin panostuksiin uskoi vain hieman yli kaksi prosenttia.

Kasvavat panostukset investointeihin kertovat suuryritysten luottamuksen pitkän aikavälin kysyntään palautuneen. Merkittävä muutos voidaan myös nähdä kasvun logiikassa: aiemmin aineellisilla investoinneilla tähdättiin uuden luomiseen, mutta nyt ne lähinnä turvaavat tämänhetkistä toimintaa. Tässä ajassa nopeita voittoja haetaan aineettomilla investoinneilla, kuvailee OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

Suomi on houkutteleva investointikohde – talouspolitiikka herättää kuitenkin huolta

Tutkimustulosten mukaan Suomi näyttäytyy suuryrityksille melko houkuttelevana investointialustana. Investointeja Suomeen puoltavat esimerkiksi energian saatavuus, verotusjärjestelmän ennakoitavuus sekä pääomamarkkinoiden toimivuus. Voimakkaimmin intoa kotimaisiin investointeihin vaimentavat julkisen talouden pitkään jatkunut velkaantuminen, palkansaajajärjestöjen toiminta sekä lainsäädännölliset prosessit, kuten valitusten käsittely.

Suomelle tärkeiden investointien kannalta vastaajayrityksissä huolta herättää edelleen Suomen hallituksen talouspolitiikka, jonka 58 prosenttia vastaajista kokee näyttäytyvän yritykselle pääasiassa uhkana. Lisäksi 93 prosenttia vastaajayrityksistä kokee, että nykyinen hallitus ei ole aktiivisesti purkanut rakenteellisia ongelmia esimerkiksi työmarkkinoilla ja vain alle kaksi prosenttia kokee valtion velkaantumisen tapahtuneen hallitusti.

– Suuryritysten äänen kuunteleminen on ensisijaisen tärkeää, jotta saamme houkuteltua investointeja myös kotimaahan. Siirtymä pandemian jälkeiseen uuteen arkeen tulee todennäköisesti vain vahvistamaan suuryritysten merkitystä Suomen talouskasvulle ja työllisyydelle, Katja Keitaanniemi sanoo.

Lähde: News Cision

LUE MYÖS: Vuosi 2021 jää historiankirjoihin ennätysvilkkaana asuntokauppavuotena. Koko kiinteistönvälitysalaa kattavaan KVKL Hintaseurantapalveluun rekisteröitiin vuonna 2021 yli 85 000 kauppaa, mikä on yli 10 000 kauppaa enemmän kuin toiseksi vilkkaimpana vuonna 2020. Erityisesti alkuvuodesta lähes joka kuukausi paukuteltiin uusia ennätyksiä kauppamäärien osalta.

Tsekkaa uutisia peleistä osoitteesta www.suomiesports.fi

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *