Nordean talousennuste: Kasvua tälle vuodelle 3,0 prosenttia

Nordea odottaa niin maailman kuin Suomenkin talouden selviävän omikron-aallosta melko vähäisin ja lyhytkestoisin negatiivisin seurauksin. Suomen talouden kasvuennuste pysyy tälle vuodelle 3,0 prosentissa ja ensi vuodelle 2,0 prosentissa. Poikkeuksellisen nopeat suhdannevaihtelut ovat monin paikoin johtaneet pullonkauloihin työmarkkinoilla sekä kansainvälisissä tuotantoketjuissa. Nämä haasteet ovat lisänneet hintapaineita, joiden Nordea odottaa jatkuvan ja johtavan rahapolitiikan kiristymiseen ja korkojen nousuun.

Omikron aiheuttaa lähikuukausina loven maailman palvelusektorille ja esimerkiksi Kiinan tiukka koronastrategia joutuu nopeasti leviävän omikronin myötä todelliseen testiin. Odotamme omikronin aiheuttamien negatiivisten vaikutusten olevan kuitenkin pääosin lyhytaikaisia niin Suomessa kuin maailmantaloudessakin.

– Yhdysvaltalainen kuluttaja on palannut maailmantalouden kasvuvauhdin määrääväksi tekijäksi. Vahva varallisuusasema pitää yllä vahvaa kulutusta Yhdysvalloissa myös tänä vuonna inflaation kiihtymisestä huolimatta. Tämä jatkaa myös paineita maailman tuotantoketjuissa, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu kertoo.

– Kohonneet tuotantokustannukset ja energian hinta ovat pitäneet inflaation odotettua nopeampana ja inflaatio on nyt monessa maassa nopeinta vuosikymmeniin. Vaikka väliaikaisten tekijöiden inflaatiota kiihdyttävä vaikutus hiipuu, odotamme laaja-alaisten hintapaineiden yhä vahvistuvan, minkä seurauksena keskuspankit tulevat kiristämään rahapolitiikkaa. Yhdysvalloissa ensimmäinen koronnosto on jo nurkan takana ja myös euroalue on pitkästä aikaa siinä tilanteessa, että odotukset rahapolitiikan tiukentamisesta näkyvät jo korkomarkkinoilla ja odotamme nousutrendin jatkuvan. Inflaatiokuvaan liittyy kuitenkin runsaasti epävarmuutta ja tavanomaisten tekijöiden ohella sitä kumpuaa nyt myös geopolitiikasta ja vihreästä siirtymästä, Koivu analysoi.

Suomen talouden kasvu jatkuu

Suomen talouden kasvu jatkuu nopeana tänä vuonna, vaikka omikron-variantin leviämisen tuomat rajoitukset, sairaspoissaolot ja karanteenit häiritsevätkin taloutta alkuvuonna. Teollisuuden ja rakentamisen vahva tilauskanta sekä investointien käynnistyminen kannattelevat talouden kasvua. Myös palvelukulutuksen kasvu tukee taloutta keväästä lähtien. Alkuvuoden haasteista huolimatta odotamme BKT:n kasvavan tänä vuonna 3 prosenttia. Ensi vuonna kasvun ennakoidaan hidastuvan 2 prosenttiin talouden elpymisvaiheen päättyessä. Suurimpia kasvun esteitä ovat edelleen työvoima- ja komponenttipula.

– Fossiilittoman kotimaisen sähköntuotannon kasvu parantaa Suomen kilpailukykyä. Suomesta on tulossa lähivuosina sähkön suhteen omavarainen Olkiluodon uuden ydinreaktorin sekä mittavien tuulivoimainvestointien ansiosta. Sähkön hinta pysyy uusien investointien ansiosta jatkossakin eurooppalaisen keskitason alapuolella, mutta sähkön hinnan heilahteluun on edelleen syytä varautua, analysoi Nordean ekonomisti Juho Kostiainen.

Suomessa on rakenteilla ennätysmäärä uusia asuntoja, kun vilkkaana käyvä asuntokauppa on kiihdyttänyt rakentamista. Viimeisen vuoden aikana on aloitettu 48 000 asunnon rakentaminen, mikä on 22 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvava tarjonta, asumiskulujen nousu sekä edessä siintävä korkojen nousu hillitsevät asuntohintojen kehitystä tänä vuonna, vaikka työllisyystilanteen paraneminen tukeekin asuntomarkkinaa.

– Työmarkkinatilanteen kohennuttua nopeasti erityisesti alueittainen kehitys on yllättänyt. Työttömien ja lomautettujen määrä on laskenut nopeasti vaikkapa Kainuussa ja Etelä-Savossa, kun taas Uudellamaalla työttömien ja lomautettujen määrä on edelleen yli 25 prosenttia korkeammalla kuin joulukuussa 2019. Työmarkkinoiden toipuminen onkin ollut hitaampaa alueilla, joissa palvelusektorin merkitys on suuri, arvioi Kostiainen.

Lähde: News Cision

KATSO MYÖS: Kesko-konsernin myynti oli joulukuussa 2021 yhteensä 952,6 milj. euroa ja se kasvoi 7,5 % edellisestä vuodesta. Myynnin vertailukelpoinen kasvu oli 7,4 %.

Lue uutisia teknologiasta, tekniikasta, älylaitteista ja paljon muusta www.tekniikanihme.fi verkkosivuilta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *