Vuosi 2021 oli OmaSp:lle ennätysvuosi kaikilla keskeisillä mittareilla

OmaSp on tänään julkistanut tilinpäätöstiedotteensa ja järjestänyt tuloksestaan tiedotustilaisuuden. Vuosi 2021 oli kokonaisuudessaan OmaSp:lle vahvan kasvun vuosi ja kaikki keskeiset tunnusluvut nousivat uudelle ennätystasolle. Vuodesta toiseen jatkunut kannattava kasvu näkyy oman pääoman kertymänä, joka mahdollistaa investoinnit tulevaisuudessa ja entistä suuremman voitonjaon omistajille.

“Koko alkuvuoden jatkunut ansainnan ja liiketoiminnan vauhdikas kehitys jatkui myös vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Luottojen kysyntä pysyi hyvänä ja talletusten kasvu jatkui. Lisäksi joulukuussa toteutui Eurajoen Säästöpankin liiketoiminnan hankinta, jonka positiivisen tulosvaikutuksen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan noin 14 miljoonaa euroa. Tästä noin 7,5 miljoonaa euroa kirjattiin tilikaudelle 2021. Viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja kasvoi lähes 110 % vertailukauteen nähden ja oli 14,5 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli hyvällä tasolla ollen 12 %.

Vuosi 2021 oli kokonaisuutena erinomainen ja rikoimme kaikki aiemmat tulosennätykset. Asunto- ja yritysluottojen kysyntä oli vahvaa, ja luottokannan laatu parani entisestään. Asuntoluottokanta kasvoi lähes 30 % verrattuna edelliseen vuoteen, ja kasvuvauhti on noin seitsemänkertainen markkinaan verrattuna. Ilman Eurajoen Säästöpankin liiketoiminnan hankintaa asuntoluottokannan kasvu oli 20 %. Molemmat päätulonlähteet kehittyivät vahvasti koko vuoden; korkokate kasvoi 18 % ja palkkiotuotot 15 %. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde saavutti erinomaisen tason ollen 48 %. Tilikaudelle kirjattiin merkittävänä kertaeränä peruspankkihankkeesta saatu korvaus, noin 22 miljoonaa euroa.

Tase kasvoi tilikauden aikana lähes miljardin ja ylitti ensimmäisen kerran viisi miljardia euroa päätyen 5,4 miljardiin euroon. Tammi-joulukuun tulos kasvoi huimat 121 % ja oli 83,3 miljoonaa euroa. Myös vertailukelpoinen tulos ennen veroja tuplaantui ja oli 53,1 miljoonaa euroa.

Kasvavaa osinkoa jo kuudetta vuotta peräkkäin

Jatkuvasti vahvistuva tuloksentekokyky mahdollistaa jälleen kasvavan osingon omistajille. Osinkoesitys yhtiökokoukselle on ennätyksellinen, yhteensä 0,50 euroa osakkeelta. Hallituksen voitonjakoesityksen mukaisesti varsinaista osinkoa esitetään maksettavan viime tilikauden jatkuvan liiketoiminnan tuloksen perusteella 0,30 euroa osakkeelta ja lisäksi esitetään lisäosinkoa viime vuoden merkittävien kertaerien johdosta 0,20 euroa osakkeelta.

Tulevina vuosina yhtiön pääomakäyttö tulee entisestään tehostumaan IRB-menetelmien myötä. OmaSp on jo pitkään valmistellut IRB-menetelmän soveltamista vakavaraisuuslaskennassa ja jätimme lupahakemuksen Finanssivalvonnalle helmikuun alussa. Meille on myös tärkeää, että IRB-menetelmän soveltaminen parantaa riskienhallintaa ja nostaa OmaSp:n vertailukelpoiseen asetelmaan verrokkipankkien kanssa.

Kannattavan kasvun perustana erinomainen asiakas- ja henkilöstökokemus

Toimintamme perustuu erinomaiseen henkilöstö- sekä asiakaskokemukseen, ja molemmat osatekijät ovat tutkitusti ennätyskorkealla. OmaSp on ollut viime vuodet jopa Pohjoismaiden kannattavimpia ja tehokkaimpia pankkeja, ja sitä haluamme vaalia myös tulevaisuudessa. Seuraamme suurella mielenkiinnolla finanssialalla käynnissä olevia muutoksia ja mahdollisia rakennejärjestelyitä. Tulosohjeistuksemme mukaisesti odotamme OmaSp:n kannattavan kasvun jatkuvan edelleen vahvana myös vuonna 2022.

Lämpimät kiitokset vuodesta 2021 asiakkaille, henkilöstölle, omistajille ja yhteistyökumppaneille”, kertoo toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi.

OmaSp:n tammi-joulukuun 2021 tilinpäätöstiedote on luettavissa kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *