Piikiekkovalmistaja Okmetic investoi lähes 400 miljoonaa euroa uuden tehtaan rakentamiseen Vantaalle

Piikiekkovalmistaja Okmetic rakentaa nykyisen tehtaansa viereen uuden tehdasrakennuksen Vantaan Koivuhakaan. Investoinnin odotetaan yli kaksinkertaistavan yhtiön tuotantokapasiteetin ja liikevaihdon ja tuovan yli 500 uutta työpaikkaa Vantaalle. Tuotantolaitoksen rakentaminen alkaa tavoitteellisesti loppuvuodesta 2022 riippuen lupamenettelyn edellyttämien kunnallisten päätösten aikataulusta. Tehtaan on määrä olla tuotantokäytössä vuonna 2025. Investoinnin myötä yhtiö pystyy vastaamaan entistä paremmin elektronisten komponenttien lisääntymisen vauhdittamaan piikiekkojen kysyntään.

Okmetic toimittaa vaativia, asiakasräätälöityjä piikiekkoja MEMS-antureiden, radiotaajuussovellusten ja tehopuolijohteiden valmistukseen. Lähes 400 miljoonan euron investointi uuteen tehtaaseen yli kaksinkertaistaa yhtiön liikevaihdon. Investointi on Okmeticin historian suurin. Viimeisen viiden vuoden aikana yhtiö on investoinut yli 100 miljoonaa euroa Vantaan piikiekkotehtaan tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. Tehdasinvestointi on uusi luku yhtiön kasvutarinaan korkean lisäarvon piikiekkojen toimittajana voimakkaasti kasvavalla ja kehittyvällä alalla.

– Olemme eläneet jo useamman vuoden voimakkaan kasvun aikaa, ja markkinaennusteet povaavat myönteisen kehityksen puolijohdealalla jatkuvan. Uusi tehdasrakennus vahvistaa yhtiön asemaa markkinoilla ja luo edellytykset liiketoiminnan kehittämiselle. Isommassa kuvassa investointi voidaan nähdä myös osana eurooppalaista pyrkimystä kohti vahvempaa omavaraisuutta puolijohteiden arvoketjussa. Pääpaino on kuitenkin globaaleilla markkinoilla, kertoo Okmeticin toimitusjohtaja Kai Seikku

– Investointi on yksi NSIG:n sitoumuksista vauhdittaa Okmeticin kasvua edelleen suuremmassa liiketoiminnan mittakaavassa ja vahvemmalla markkina-asemalla hyödyntäen yhtiön vahvuutta erikoisteknologioissa, sanoo NSIG:n toimitusjohtaja ja Okmeticin puheenjohtaja, tohtori Chiu Tzu-Yin. Se mahdollistaa myös Okmeticin emoyhtiön NSIG:n entistä näkyvämmän roolin globaalissa piikiekkojen toimitusketjussa.

Uusi tehdas tuotantokäyttöön vuonna 2025, uusia työpaikkoja yli 500

Uusi, yli 40 000 m2 (puhdastilaa n. 6 000 m2) käsittävä tehdasrakennus nousee nykyisen tehtaan viereen, jolloin synergia tehtaiden välillä saadaan maksimoitua. Tuotanto perustuu pääosin nykyisiin tuotteisiin ja markkina-alueisiin. SOI-kiekkojen (Silicon-On-Insulator) tuotanto keskitetään nykyiseen tehdasrakennukseen ja 200 mm DSP-kiekkojen (Double Side Polished) ja SSP-kiekkojen (Single Side Polished) tuotantoa ja kiteenkasvatusta laajennetaan uuden rakennuksen puolelle.

Tehtaiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti yli kaksinkertaistuu suhteessa nykytasoon. Tehtaan suunnittelutyöt on jo käynnistetty ja rakennustöiden on määrä alkaa tavoitteellisesti loppuvuodesta 2022. Laiteasennusten jälkeen tehdas on täydessä toimintavalmiudessa vuonna 2025. Uuteen tehtaaseen tulee modernit laitteet ja tuotantolinjat, ja huomiota kiinnitetään myös energiatehokkuuden parantamiseen sekä tiukentuvien ESG-standardien noudattamiseen.

Okmeticin tämänhetkinen henkilöstömäärä on noin 600. Investoinnin myötä yhtiö palkkaa yli 500 uutta työntekijää Vantaalle. Rekrytoinnit käynnistyvät välittömästi ja jatkuvat vaiheittain aina uuden tehtaan käynnistymiseen saakka. Rekrytoinnit pitävät sisällään niin toimihenkilöitä kuin tuotannon työntekijöitä.

Markkinat voimakkaassa kasvussa

Vuonna 2022 puolijohdemarkkinoiden ennustetaan kasvavan edelleen ja rikkovan ensimmäistä kertaa 600 miljardin dollarin rajan. Kasvun ajureita ovat mm. keskeiset 2020-luvun teknologiat kuten 5G, tekoäly, Internet of Things sekä itseohjautuva liikenne. Kasvuvauhti on kova, ja pula komponenteista on haastanut koko alaa. Investoinnin myötä Okmetic pystyy vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden kasvavaan kysyntään.

Okmetic toimittaa piikiekkoja MEMS-antureiden, radiotaajuussovellusten ja tehopuolijohteiden valmistukseen, joissa markkinoiden odotetaan kasvavan, ja joissa halkaisijaltaan 200 mm piikiekkojen ennakoidaan säilyvän keskeisimpänä alustana. Yhtiöllä on erittäin laaja 150-200 mm piikiekkojen valikoima, joka koostuu laajoista SOI- ja RFSi®-kiekkoperheistä, kuvioiduista kiekoista, SSP- ja DSP-kiekoista, TSV-kiekoista ja kiekoista tehopuolijohdesovelluksiin.

Okmetic on aktiivisesti mukana kansallisessa ja kansainvälisessä puolijohdetutkimuksessa sekä EU-hankkeissa, joiden tavoitteena on kehittää uraauurtavia mikroelektromekaanisia järjestelmiä. Yritys on myös kiinteä osa laaja-alaista MEMS-klusteria Suomessa.

Lähteet: STT / Okmetic

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *