Maaliskuussa 2022 kotitaloudet sijoittivat runsaasti osakkeisiin

Maaliskuussa 2022 kotitaloudet sijoittivat nettomääräisesti 650 milj. euroa lisää pörssinoteerattuihin osakkeisiin, vaikka Venäjän hyökkäyssota oli lisännyt epävarmuutta markkinoilla. Viimeksi kotitaloudet sijoittivat enemmän kuukauden aikana osakkeisiin koronapandemian alussa maaliskuussa 202o, jolloin osakekurssit laskivat jyrkästi. Maaliskuun 2022 uusista sijoituksista lähes kolmasosa kohdistui ulkomaisten yritysten osakkeisiin. Viimeisten vuosien aikana ulkomaisten osakkeiden osuus kotitalouksien osakeomistuksista on kasvanut, vaikka pieni se on vieläkin, maaliskuun 2022 lopussa 12 %.

Maaliskuun 2022 lopussa kotitalouksilla oli pörssinoteerattuja osakeomistuksia 49,2 mrd. euron edestä, mikä on 10,8 % vähemmän kuin vuoden 2021 lopussa. Tammi- ja helmikuussa 2022 osakekurssien laskun vuoksi omistusten arvo laski yhteensä 6,6 mrd. euroa, ja kotitaloudet sijoittivat vastaavana aikana 210 milj. euroa lisää osakkeisiin. Maaliskuussa 2022 osakkeiden arvonalentumisia oli enää 200 milj. euroa ja runsaiden uusien sijoitusten vuoksi osakeomistukset kasvoivat helmikuusta 440 milj. euroa. 

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana suomalaiset kotitaloudet tekivät enemmän lunastuksia suomalaisista sijoitusrahastoista kuin uusia merkintöjä. Lunastuksia tehtiin pääosin korkorahastoista. Myös rahasto-omistusten arvo laski tammi-helmikuun 2022 aikana yli 2 mrd. euroa. Tammi-helmikuussa arvonalentumisia oli eniten (1,4 mrd. euroa) osakerahastoissa, mutta merkittävä määrä myös korko- ja yhdistelmärahastoissa. Maaliskuussa 2022 omistusten arvo suureni jälleen osakerahastojen arvon nousun vuoksi, yhteensä 320 milj. euron verran.

Kotitalouksien sijoitukset suomalaisiin sijoitusrahastoihin olivat maaliskuun 2022 lopussa 32,5 mrd. euroa, mikä on 6,2 % vähemmän kuin vuoden 2021 lopussa. Vain pieni osa (0,2 %) suomalaisten kotitalouksien sijoituksista oli Venäjä- ja Itä-Eurooppa-rahastoissa.

Suomalaisten kotitalouksien talletuskanta oli 110,6 mrd. euroa ja vuosikasvuvauhti 5,5 % maaliskuun 2022 lopussa. Talletustileillä olevista varoista 92 % oli käyttötileillä. Talletuskannan keskikorko oli 0,03 %. Maaliskuussa 2022 talletustileille virtasi nettomääräisesti normaalia vähemmän (360 milj. euroa) uusia varoja.  

Lähteet: STT / Suomen Pankki

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *