Valmet on allekirjoittanut Euroopan investointipankin kanssa 175 miljoonan euron lainan yhtiön tutkimus- ja kehitystoimenpiteisiin

Valmet on allekirjoittanut 175 miljoonan euron lainasopimuksen Euroopan investointipankin (EIP) kanssa. Lainajärjestelyn tarkoituksena on tukea Valmetin tutkimus- ja kehitystoimenpiteitä ja rahoittaa teknologioita, jotka korvaavat fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla. Lainajärjestelyllä rahoitetaan yhtiön tutkimus- ja kehitystoimenpiteitä vuosina 2023-2026.

Rahoituksella pyritään edistämään resurssi- ja energiatehokkuutta sekä Valmetin teknologioiden suorituskykyä, tehostamaan kierrätettävien raaka-aineiden käyttöä ja parantamaan Valmetin toimintojen kestävää kehitystä. Rahoitus on osa Euroopan investointipankin pakettia tukea Euroopan Unionin REPowerEU-suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on päästä eroon fossiilisten polttoaineiden tuontiriippuvuudesta.

Valmetin tutkimus- ja kehitysmenot olivat 95 miljoonaa euroa vuonna 2022. Valmetilla on 28 tutkimus- ja kehityskeskusta ympäri maailmaa sekä noin 1 300 suojattua keksintöä.

”Valmetin tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on luoda uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita, jotka huomioivat asiakkaiden tarpeet ja auttavat vastaamaan tärkeimpiin globaaleihin megatrendeihin: edistämällä raaka-aineiden sekä veden ja energian käytön tehokkuutta sekä tehostamalla uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä ja päästöjen vähentämistä. Olemme tyytyväisiä tähän lainajärjestelyyn, sillä se parantaa Valmetin valmiutta tukea vihreää siirtymää asiakkaidemme toimialoilla”, sanoo Valmetin tutkimus- ja kehitysjohtaja Janne Pynnönen.

Tietoa Euroopan investointipankista

EIP on pitkäaikaisia lainoja myöntävä Euroopan unionin rahoituslaitos, jonka omistavat EU:n jäsenvaltiot. EIP-ryhmä on laatinut ilmastopankin tiekartan (Climate Bank Roadmap) saavuttaakseen kunnianhimoisen tavoitteensa tukea ilmastotoimia ja ympäristön kannalta kestäviä investointeja tuhannella miljardilla eurolla vuoteen 2030 mennessä sekä suunnata yli puolet EIP:n rahoituksesta ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen vuoteen 2025 mennessä. Osana tiekarttaa kaikki EIP-ryhmän uudet lainaoperaatiot on sovitettu Pariisin sopimuksen tavoitteisiin ja periaatteisiin vuoden 2021 alusta asti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *