Sijoitusrahastojen pääoma kasvoi ennätyksellisesti vuonna 2021

Vuoden 2021 lopussa suomalaisten sijoitusrahastojen rahastopääomakanta oli 162,7 mrd. euroa, mikä on yli 27 mrd. euroa enemmän kuin vuoden 2020 lopussa.

Ennätyksellinen kasvu johtui pääosin sijoitusrahastojen omistuksessa olevien osakkeiden arvonnoususta, mutta myös uusia sijoituksia rahastoihin tehtiin runsaasti. Vuoden 2021 aikana rahastopääoman arvo kasvoi kokonaisuudessaan 17 mrd. euroa ja uusia sijoituksia tehtiin 10,3 mrd. euron edestä.

Pitkään pääomaltaan suurin rahastotyypeistä on ollut korkorahastot, mutta osakkeiden voimakkaan arvonnousun vuoksi osakerahastot kasvoivat suurimmaksi vuonna 2021. Joulukuun 2021 lopussa osakerahastojen rahastopääomakanta oli 70,6 mrd. euroa, kun korkorahastojen pääomakanta oli 64,8 mrd. euroa. Osake- ja korkorahastot kattavat yli 83 % sijoitusrahastojen koko rahastopääomakannasta. Seuraavaksi suurimmat rahastotyypit ovat yhdistelmä- ja kiinteistörahastot.

Vuonna 2021 selvästi suosituinta oli sijoittaminen korkorahastoihin. Vuoden 2021 aikana uusia merkintöjä korkorahastoihin tehtiin 26,2 mrd. euron ja lunastuksia 20,6 mrd. euron edestä, eli nettomerkintöjä korkorahastoihin oli 5,7 mrd. euron edestä. Myös osakerahastoihin merkintöjä tehtiin enemmän kuin niistä lunastettiin, nettomääräisesti 2,1 mrd. euron edestä. Nettomerkintöjä yhdistelmärahastoihin oli 1,4 mrd. euron ja kiinteistörahastoihin 890 milj. euron edestä.

Vuonna 2021 eniten (3,5 mrd. euron arvosta) nettomerkintöjä tekivät kotitaloudet. Kotitalouksien sijoituksista 78 % oli suomalaisten kotitalouksien tekemiä ja 22 % ruotsalaisten. Seuraavaksi eniten (2,2 mrd. euron arvosta) uusia merkintöjä tekivät yritykset, ja niistä 94 % oli suomalaisten yritysten tekemiä.

Suurin osa rahastojen sijoituksista kohdistui ulkomaille

Joulukuun 2021 lopussa suomalaisten sijoitusrahastojen 166,4 mrd. euron sijoituksista 31 % kohdistui kotimaahan ja 69 % ulkomaille. Muutos osuuksissa oli hyvin pieni vuoden 2021 aikana. Kotimaisista sijoituksista suurin osa (42 %) olivat rahastojen keskinäisiä sijoituksia. Suurimmat ulkomaiset sijoitukset kohdistuivat pörssinoteerattuihin osakkeisiin (46 %) ja joukkovelkakirjalainoihin (32 %). Ulkomaisista osakesijoituksista 43 % kohdistui yhdysvaltalaisiin osakkeisiin. Suurin osa sijoitusrahastojen omistamista ulkomaisista joukkovelkakirjalainoista oli yritysten, pankkien ja valtion liikkeeseen laskemia. Kokonaisuudessaan suurimmat ulkomaiset sijoitukset kohdistuivat Yhdysvaltoihin (27,5 mrd. euroa), Ruotsiin (15,3 mrd. euroa) ja Luxemburgiin (14,7 mrd. euroa).

Suomalaiset kotitaloudet sijoitusrahastojen suurin omistaja

Joulukuun 2021 lopussa suomalaiset kotitaloudet omistivat suoraan rahasto-osuuksia suomalaisista sijoitusrahastoista 34,7 mrd. euron edestä, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Arviolta lähes saman verran suomalaisten kotitalouksien varoja kanavoituu kotimaisiin sijoitusrahastoihin vakuutuslaitosten kanssa tehtyjen sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta. Suomen Pankin sijoitusrahastotilastoissa nämä näkyvät vakuutuslaitosten sijoituksina. Sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta omistetut rahasto-osuudet mukaan laskettuna suomalaiset kotitaloudet omistavat yli 40 % kotimaisten sijoitusrahastojen rahastopääomakannasta.

Lähde: STT Info

LUE MYÖS: OmaSp on julkistanut tilinpäätöstiedotteensa ja järjestänyt tuloksestaan tiedotustilaisuuden. Vuosi 2021 oli kokonaisuudessaan OmaSp:lle vahvan kasvun vuosi ja kaikki keskeiset tunnusluvut nousivat uudelle ennätystasolle.

Pelaatko pelejä tai seuraatko e-urheilua? Käy katsomassa uutisia e-urheilusta, peleistä, pelaajista ja paljon muusta suomiesports.fi verkkosivuilta.

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *