Neste on uusiutuvilla polttoaineillaan mukana peltoviljelyn päästöjä vähentävässä Finnish Future Farm -hankkeessa

Neste on uusiutuvilla polttoaineillaan mukana Finnish Future Farm -hankkeessa, jossa uudessa älymaatalouden yhteiskehittämisen ympäristössä Saarijärven Tarvaalan Biotalouskampuksella kehitetään peltoviljelyn päästöjä minimoivia ja taloudellista kannattavuutta parantavia ratkaisuja. Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja osatoteuttaja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Neste on hankkeen kumppani yhdessä Valtran, AGCO Powerin ja Saarijärven kaupungin kanssa. 

Pohjoinen Keski-Suomi on saanut EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) kolmivuotiseen Finnish Future Farm -hankkeeseen noin 3 miljoonaa euroa*. Hankkeen kokonaisrahoitus on yhteensä n. 3,5 miljoonaa euroa.

Hanke vastaa murroksessa olevan maatalouden tarpeisiin 

Maatalous on suurimmassa murroksessa vuosikymmeniin. Ilmastoneutraalin Euroopan unionin sekä Keski-Suomen hiilineutraalius- ja älykkään erikoistumisen strategian (ÄES) tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusien täsmäviljelyteknologioiden ja päästöjä vähentävien ratkaisujen laajamittaista käyttöönottoa. Kehitys ja uusien teknologistenkin ratkaisujen käyttöönotto on ollut vielä hidasta.

“Esimerkiksi tuotekehityksen toteuttamiseen ei ole yhteistä agroteknologian kehittämisympäristöä”, toteaa Vice President, Marketing Valtra EME Mikko Lehikoinen.

Peltoviljelyn (nurmi ja vilja) päästöjä vähentävien ratkaisujen kehittämisen ohella Finnish Future Farm -hankkeessa hyödynnetään valmiita ratkaisuja, kuten Nesteen Suomen markkinoille sataprosenttisesti jäte- ja tähderaaka-aineista valmistamia Neste MY Uusiutuva Diesel™– ja Neste MY Uusiutuva Polttoöljy™ -tuotteita, joiden käytöllä yrityksen kaluston tai lämmityksen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää keskimäärin 90 %** polttoaineen koko elinkaaren aikana fossiiliseen polttoaineeseen verrattuna.

“Odotan Finnish Future Farm -hankkeen havainnollistavan maatalouden päästövähennyspotentiaalin sekä löytävän ratkaisuja todentaa saavutetut päästövähenemät, minkä uskon kiinnostavan maatalouden parissa toimivia laajasti’’, sanoo Nesteen Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja Joni Pihlström.

Hankkeen tavoiteena on myös edistää yhteistyömahdollisuuksia ja innovaatiotoimintaa älymaatalouden startup-yhteisön ja kiihdyttämöekosysteemin avulla.

“Hankkeen päämääränä on kehittää maatalouden koulutusta ja tutkimusinfrastruktuuria Suomessa tukemaan tulevaisuuden maatalouskoneiden voimanlähteiden tuotekehitystä”, toteaa tuotehallintajohtaja Jarno Ratia AGCO Power Oy:stä. “Odotuksemme ovat korkealla myös sidosryhmäyhteistyön kehittymisen suhteen.”

“Tällainen ekosysteemi on Suomesta puuttunut kokonaan. Olemme tunnistaneet sen tarpeellisuuden esimerkiksi biotalouden yrityskiihdyttämömme, BioPaavon, innovaatiokilpailuissa eli hackathoneissa”, sanoo Jamk Biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen. “Älymaatalouden huippuosaamiskeskittymän rakentamiseen myönnetty rahoitus avaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden edistää sekä ruoantuotannon kestävyyden että kannattavuuden kehitystä ja siihen perustuvaa uutta, kansainvälistä kasvuliiketoimintaa.”

*) 1.9.2023–30.6.2026 toteutettava Finnish Future Farm -hanke saa rahoitusta EU:n Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027, EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta, sen Oikeuden mukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

**) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeerien ja kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvien syöttöaineratkaisujen edelläkävijänä, Neste auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. 

Yhtiön tavoitteena on tehdä Porvoon öljynjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä.  Neste on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä ja aikoo vähentää myymiensä tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Neste on myös asettanut korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjulle. Yhtiö on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *