Danske Bankin sijoitusnäkemys: Osakemarkkinoilla syytä olla yhä varovainen – hyviä mahdollisuuksia joukkovelkakirjoissa

Danske Bankin tuore sijoitusnäkemys suosittelee edelleen varovaista suhtautumista osakemarkkinoihin ja näkee hyviä mahdollisuuksia joukkovelkakirjoissa. Sekä osakkeissa että joukkovelkakirjoissa Danske Bank kehottaa pitämään etäisyyttä markkinoiden riskialtteimpiin osiin. Suositus jatkaa ylipainotusta yhdysvaltalaisiin osakkeisiin, alipainotusta eurooppalaisiin sekä neutraalia painotusta kehittyviin markkinoihin ja Japaniin.

Syksyn aikana osakkeet ovat nousseet samaan tapaan kuin kesän niin sanotussa karhumarkkinarallissa, joka tarkoittaa hintojen väliaikaista nousua ennen laskua. Sijoittajat ovat Danske Bankin näkemyksen mukaan alkaneet laskelmoida, että Yhdysvaltain keskuspankki lieventää vielä koronnostoja talouden ja osakemarkkinoiden pelastamiseksi.

”Saatamme pian siirtyä vaiheeseen, jossa taantumaan keskitytään enemmän kuin inflaatioon. Siksi arvelemme, että osakemarkkinoiden syksyinen noususuhdanne voi osoittautua uusiutuneeksi karhumarkkinaralliksi”, Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto sanoo.

Laskupaineita osakkeisiin aiheuttavat lähestyvä taantuma ja etenkin se, että tulosodotukset tulevat todennäköisesti heikentymään. Näkemyksen mukaan ensi vuoden tulosodotukset ovat noin 20 prosenttia liian korkeita.

”Jos kuitenkin haluaa lisätä osakesijoituksia, suosittelemme keskittymistä laatuosakkeisiin eli yrityksiin, joiden tulos on vankka, kassavirta vakaa, velkaisuus alhainen ja joiden liiketoimintamalli mahdollistaa selviytymisen taantumasta. Laatuosakkeita löytyy kaikilta toimialoilta ja alueilta, mutta valtaosa laatuyhtiöistä sijaitsee Yhdysvalloissa”, Kivipelto sanoo.

Danske Bank jatkaa ylipainotusta yhdysvaltalaisiin osakkeisiin, alipainotusta eurooppalaisiin sekä neutraalia painotusta kehittyviin markkinoihin ja Japaniin.

Toimialoista Danske Bank ylipainottaa defensiivisiä aloja eli terveydenhuoltoa, yhteiskuntapalveluita ja päivittäistavarasektoria, jotka ovat tuottaneet suhteellisen hyvin. Ne tarjoavat salkkuun jonkin verran vakautta epävarmoina aikoina.

Suosi joukkovelkakirjalainoja

Danske Bank suosittelee keskittymistä joukkovelkakirjoihin, koska niissä suhde odotetun tuoton ja riskin välillä on osakemarkkinoita houkuttelevampi. Tämänvuotiset koronnostot ovat suurimmat ja nopeimmat sitten vuoden 1994, mikä luo joukkovelkakirjoissa houkuttelevia tuottomahdollisuuksia tästä eteenpäin.

”Uskomme, että pitkät korot ovat saavuttaneet huippunsa tai ainakin nousseet lähelle huippua. Jos korot jälleen laskevat tulevina vuosina, voidaan saavuttaa arvonnousua. Toisaalta joukkovelkakirjojen kurssit laskevat, jos korkojen nousu jatkuu”, Kivipelto sanoo.

Etenkin joukkovelkakirjamarkkinoilla vaihtelut ovat olleet viime aikoina paljon normaalia suurempia. Danske Bank suosittelee välttämään niitä joukkovelkakirjamarkkinoiden osia, joissa vastapuoliriski on suurin eli kehittyviä markkinoita ja high yield -yrityslainoja, jotka tunnetaan myös roskalainoina.

”Sen sijaan ylipainotamme investment grade -yrityslainoja, euroalueen valtionlainoja ja laadukkaita rahamarkkinasijoituksia, joista on luvassa houkuttelevaa tuottoa pienemmällä riskillä. Koska pitkien korkojen huipputaso on mahdollisesti jo saavutettu, suosittelemme myös hieman pidentämään duraatiota eli korkoriskiä”, Kivipelto sanoo.

Faktalaatikko: Neljä markkinoiden kehityksen kannalta kriittistä tekijää vuonna 2023

Inflaatio ja energian hinta


Korkea inflaatio on tänä vuonna saanut keskuspankkien ohjauskorot jyrkkään nousuun. Tuleva inflaatiokehitys vaikuttaa ratkaisevasti sekä keskuspankkien päätöksiin että investointihalukkuuteen. Energian hinta on merkittävä inflaatioajuri, jonka vuoksi tämän talven ja koko ensi vuoden hintakehityksellä voi olla merkittävä vaikutus.

Globaali kasvu

Maailmantalouden kasvu hidastuu jyrkästi. Eurooppa ja Kiina ovat todennäköisesti vajonneet jo taantumaan. Tilanne Yhdysvalloissa on epävarmempi, ja se määrittää globaalin hidastumisen laajuuden. Merkittävää hidastumista seuraisivat työttömyyden lisääntyminen ja yritysten tuloskehityksen jyrkkä heikentyminen. Pehmeä lasku Yhdysvalloissa taas tukisi sikäläisiä investointeja ja voisi vaikuttaa myönteisesti muuhun maailmaan.

Riskinottohalukkuus

Sijoittajien halukkuus ottaa riskejä on ollut tänä vuonna erittäin vähäistä korkean inflaation ja keskuspankkien aggressiivisten koronnostojen vuoksi. Lisäksi taantuman pelko on entisestään heikentänyt markkinoiden tunnelmia. Riskinottohalukkuus kasvaisi, jos keskuspankit todella ryhtyisivät hidastamaan koronnostotahtiaan, ja makrotalousluvut näyttäisivät saavuttaneen pohjalukemansa.


Geopolitiikka

Maailmassa ei ole ollut vuosikymmeniin suuria geopoliittisia selkkauksia. Tänä vuonna Venäjän hyökkäys Ukrainaan on voimakkaasti jyrkentänyt maailman kahtiajakoa, ja jännitteet Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä ovat kasvaneet. Erityisesti näiden kahden alueen kehitys voi vuonna 2023 vaikuttaa merkittävästi rahoitusmarkkinoihin. Näemmekö tilanteen kärjistyvän entisestään, vakiintuuko uusi normaalitilanne, vai lientyvätkö jännitteet?

Lähteet: Danske Bank , STT


Muuta muualta

Vaalit 2023

Eduskuntaan järjestetään vaalit 2023 sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023. Vaaleissa valitaan kansanedustajat eduskuntaan vaalikaudelle 2023–2027.

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *